Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

17.00

Nabożeństwo różańcowe

Niedziela:

 7.30
 9.30
11.00
Nabożeństwo różańcowe

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Duchu Święty, przyjdź!

Duchu Mądrości,
przyjdź i
obdarz nas światłem, byśmy z radością wybierali drogi Pana!

Duchu Rozumu,
przyjdź
i uzdolnij nas do czytania Twojej Woli w doświadczeniach życia!

Duchu Rady,
przyjdź i
prowadź nas w posłuszeństwie drogami życia!

Duchu Męstwa,
przyjdź i daj nam odwagę świadectwa wiary w każdej sytuacji!

Duchu Wiedzy,
przyjdź i
ukaż nam drogę życia, którą Bóg wybrał dla każdego z nas!

Duchu Pobożności,
przyjdź i
spraw, byśmy zawsze wzrastali przyjaźni i jedności z Bogiem!

Duchu Bojaźni Bożej,
przydź i
otwórz nasze serca na szacunek i zaufanie do Boga!

 

Wielkanoc 2017

Życzymy, aby w Dzień Zmartwychwstania odnowić swoją miłość do Chrystusa na wzór Marii Magdaleny.

Niech zakochane serce wyprowadzi nas z naszych "pustych grobów" do tego Ogrodu, gdzie nasz Zbawiciel – Dobry Pasterz będzie nas wzywał po imieniu i zaprosi, abyśmy stali się świadkami prawdy, że On żyje!

Mamy swoim życiem, radością – optymizmem – życzliwością opowiadać, nie tylko, że istnieje taki Ogród, gdzie można spotkać Boga, ale także to, że ten Ogród znowu jest dla nas otwarty.

Niech Miłość Boża prowadzi nas bezpiecznie do tego Ogrodu Żywych na wieczność!

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Schemat rekolekcji

Fatima:
Ewangeliczne wezwanie
do pokuty i pojednania

Objawienia fatimskie stanowią „punkt odniesienia i promieniowania dla naszego wieku. Maryja, nasza Matka niebies­ka, przybyła, ażeby wstrząsnąć sumieniami, ukazać prawdziwy sens życia, pobudzić do nawrócenia z grzechów i do duchowej żarliwości, rozpalić dusze miłością do Boga i miłością do bliźniego. Maryja przybyła nam z pomocą, ponieważ wielu, niestety, nie chce przyjąć zaproszenia Syna Bożego do powrotu do domu Ojca”.

św. Jan Paweł II 

 

Modlitwa ze Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski, jesteś dla nas wzorem ufnej i wytrwałej modlitwy! Twoje życie naznaczone było wielkim i ciężkim krzyżem, dobrze więc zrozumiesz nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary, bezgranicznej ufności, gorącej i bezinteresownej miłości do Boga i bliźnich, a także męstwo w cierpieniu, posłuszeństwo woli Bożej oraz wszystkie te prośby, które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony, opowiedz Ojcu Niebieskiemu o pragnieniach i radościach naszego serca, o naszym cierpieniu i ufności, o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie, nasz umiłowany Patronie, będziemy mieć większą odwagę wyznać Dobremu Bogu tajemnice serca oraz szczere pragnienie, by należeć do Niego na wieki wieków. Amen

Dzisiaj jest

czwartek,
19 października 2017

(292. dzień roku)

Nasze Pielgrzymki

Pielgrzymka do Leżajska
(10 czerwca 2017)

Pielgrzymka do M.Piastowego
(20 maja 2017)

Pielgrzymka do Wilna
(15-18 września 2016)

Kraków ŚDM 2016
Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch
(luty 2016 - zdjęcia)
Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:
(21 maja 2016 - zdjęcia)


Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Święta

Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn