Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

17.00

Roraty: Środa i Piątek

Niedziela:

 7.30
 9.30
11.00

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Adwentowe czuwanie

To smutne, gdy wracamy do domu
a tam nikt na nas nie czeka.

Ale jest jeszcze smutniej,

gdy myślimy sobie, że w życiu
już nie czekamy na nic, ani na nikogo.

Zawsze słychać szept Jego Głosu:
«Oto stoję u drzwi i kołaczę».

Modlitwa ze Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski, jesteś dla nas wzorem ufnej i wytrwałej modlitwy! Twoje życie naznaczone było wielkim i ciężkim krzyżem, dobrze więc zrozumiesz nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary, bezgranicznej ufności, gorącej i bezinteresownej miłości do Boga i bliźnich, a także męstwo w cierpieniu, posłuszeństwo woli Bożej oraz wszystkie te prośby, które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony, opowiedz Ojcu Niebieskiemu o pragnieniach i radościach naszego serca, o naszym cierpieniu i ufności, o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie, nasz umiłowany Patronie, będziemy mieć większą odwagę wyznać Dobremu Bogu tajemnice serca oraz szczere pragnienie, by należeć do Niego na wieki wieków. Amen

Duchu Święty, przyjdź!

Duchu Mądrości,
przyjdź i
obdarz nas światłem, byśmy z radością wybierali drogi Pana!

Duchu Rozumu,
przyjdź
i uzdolnij nas do czytania Twojej Woli w doświadczeniach życia!

Duchu Rady,
przyjdź i
prowadź nas w posłuszeństwie drogami życia!

Duchu Męstwa,
przyjdź i daj nam odwagę świadectwa wiary w każdej sytuacji!

Duchu Wiedzy,
przyjdź i
ukaż nam drogę życia, którą Bóg wybrał dla każdego z nas!

Duchu Pobożności,
przyjdź i
spraw, byśmy zawsze wzrastali przyjaźni i jedności z Bogiem!

Duchu Bojaźni Bożej,
przydź i
otwórz nasze serca na szacunek i zaufanie do Boga!

 

Dzisiaj jest

piątek,
15 grudnia 2017

(349. dzień roku)

Nasze Pielgrzymki

Pielgrzymka do Leżajska
(10 czerwca 2017)

Pielgrzymka do M.Piastowego
(20 maja 2017)

Pielgrzymka do Wilna
(15-18 września 2016)

Kraków ŚDM 2016
Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch
(luty 2016 - zdjęcia)
Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:
(21 maja 2016 - zdjęcia)


Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Święta

Piątek, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn