Patron Parafii

Św. Rafał Kalinowski 
(1835-1907)

Boże, Ty napełniłeś 
Świętego Rafała, kapłana, 
duchem mocy w przeciwnościach 
i wielkim umiłowaniem 
jedności Kościoła, † 
spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy mocni w wierze 
i wzajemnej miłości 
wielkodusznie współdziałali 
dla osiągniecia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie.

Msze święte

Dni powszednie:

17.00

 

Niedziela:

 7.30
 9.30
11.00

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Dzień chorego 2017

Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie
przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą
w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa,
Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu,
który dokonuje wielkich rzeczy.

Franciszek (z Orędzia na Dzień Chorego 2017)

Odpust Parafiany 2016

Św. Rafał Kalinowski - żołnierz wyjątkowego Króla!

Tegoroczne święto patronalne naszej wspólnoty parafialnej obchodzimy jednocześnie z Uroczystością Chrystusa Króla. Obie okazje się dobrze uzupełniają. W dzień, w którym biskupi Kościoła w Polsce zapraszają nas do osobistego i wspólnotowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana możemy odwołać się do niezwykłego przykładu służby Bożemu Królestwu.

W trudnym czasie zaborów, prześladowania i upokarzania ludzi przez władców tego świata nasz Patron toczył trzy bitwy w "cichej rewolucji" wprowadzania Królestwa Bożego – bitwę o swoje zbawienie, bitwę o szczęście wieczne tysięcy Polaków, wreszcie bitwę o wolność Ojczyzny. Stoczył te bitwy walcząc sercem wrażliwym na bliźniego, swoją wiarą niezłomną i miłością wobec najsłabszych, o których nie zapominał nigdy. Mawiał sobie: „Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie żołnierzem, który szuka swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym takiego Króla, który w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył żywot swój”.

Także dzisiaj św. Rafał Kalinowski uczy nas, co tak naprawdę oznacza powtarzane przez nas wezwanie: Króluj nam Chryste! 

 

Modlitwa z Świętym Patronem Parafii

Pielgrzymka do Czernej 2014

Święty Rafale Kalinowski,
jesteś dla nas wzorem ufnej
i wytrwałej modlitwy!
Twoje życie naznaczone było
wielkim i ciężkim krzyżem,

dobrze więc zrozumiesz
nasze trudne sytuacje życiowe.

Wyproś nam łaskę żywej i mocnej wiary,
bezgranicznej ufności,

gorącej i bezinteresownej miłości
do Boga i bliźnich,

a także męstwo w cierpieniu,

posłuszeństwo woli Bożej

oraz wszystkie te prośby,
które powierzamy Ojcu Przedwiecznemu
za Twoim wstawiennictwem.

Ty także, ze swej strony,
opowiedz Ojcu Niebieskiemu

o pragnieniach i radościach naszego serca,

o naszym cierpieniu i ufności,

o naszych staraniach i niepowodzeniach...

My zaś, w Twoim towarzystwie,
nasz umiłowany Patronie,

będziemy mieć większą odwagę
wyznać Dobremu Bogu
tajemnice serca
oraz szczere pragnienie,

by należeć do Niego
na wieki wieków. Amen

Modlitwa za zmarłych Parafian

Od ostatniego Dnia Zadusznego wspólnotę Kościoła Pielgrzymującego w ramach Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Szczepańcowej opuściło 12 osób:

+Józef Guzik, +Domicela Tomoń, +Zbigniew Dobrzański i +Stanisław Dobrzański,
+Bolesław Hejnar,
+Leopold Niziński,
+ Władysław Zborowski,
+ Eugeniusz Pilch, +Marian Pacek,
+Marek Żołna,
+ Alicja Gorzynik, +Michalina Kaczorowska

Zapraszamy na modlitwę tych zmarłych szczególnie podczas nabożeństwa w środę, w Dzień Zaduszny o godz. 17.

Przypominamy, że za zmarłych polecanych w Wypominkach modlimy się w każdy dzień powszedni po Mszy św.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Dzisiaj jest

poniedziałek,
20 lutego 2017

(51. dzień roku)

Pielgrzymki Jubileuszu

Pielgrzymka do Wilna
(15-18 września 2016)

Kraków ŚDM 2016
Zdjęcia z Krosna i Krakowa

Do Włoch
(luty 2016 - zdjęcia)
Do Rzymu

(kwiecień 2016 - zdjęcia)

Do Kalwarii Pacławskiej:
(21 maja 2016 - zdjęcia)


Święta

Poniedziałek, Rok A, I Dzień powszedni